Strafrecht Fall: Bratpfannenfall (BGH NJW 1966, S. 1823 ff.)

O, uzun yıllardır karısı F ve üvey kızı T’ye zorbalık etmektedir. Bir gün T, bu zulme dayanamaz ve nefret ettiği O’nun kafasına arkadan birçok kez tavayla vurur. Bu hareketi gerçekleştirirken öldürme kastı ile yapar. O yere düşer ve kanlar içinde kıvranır. T ardından polisi aramak için telefona koşar. O sırada F, O’yu yerde görür ve var gücüyle öldürme kasti ile O’nun başına tavayla vurur. O, bunun ardından ölür. F’nin davranışı O’nun ölümünü tetiklememiştir.F ile T’nin cezai sorumluluğu nedir?

[showhide type=”post” more_text=”Für den deutschen Sachverhalt klicken Sie bitte hier drauf:” less_text=”Für den deutschen Sachverhalt klicken Sie bitte hier drauf:”]

O tyrannisiert seine Frau F und seine Stieftochter T seit Jahren. Eines Tages hat T genug von den Quälereien und schlägt dem verhassten O von hinten mit einer schweren Bratpfanne in Tötungsabsicht mehrmals auf den Kopf. O bricht blutüberströmt zusammen und bleibt röchelnd auf dem Boden liegen. Als T forteilt, um die Polizei zu rufen, entdeckt F den am Boden liegenden O und schlägt mit aller Kraft ebenfalls in Tötungsabsicht noch mindestens ein weiteres Mal mit der Bratpfanne auf den Kopf ihres Mannes ein. O stirbt. Ob das Verhalten der F den Tod des O beschleunigt hat, lässt sich nicht klären.

Wie haben sich T und F strafbar gemacht?

[/showhide]

1. F’nin cezai sorumluluğu

A.Cezai Gerektirirlik: Kasten Öldürme, § 212 I StGB
F, Alman Ceza Kanununun 212. maddesine göre, yerde yatan O’nun başına ağır tavayla vurarak kasten öldürme sucundan sorumlu tutulabilir. Bunun için § 212 I StGB’nin koşullarının bulunması gerekir.

I. Suçun Unsurları

1.Objektif (Maddi) Unsur

a) Netice
§212’nin neticesi bir insanın ölümüdür. Somut olayda O ölmüştür. Böylelikle netice gerçekleşmiştir..
b) Fiil
F’nin bir davranışı bulunması gerekir. Somut olayda kızartma tavasıyla O’ya vurmuştur.
c) Nedensellik
F’nin davranışı ile O’nun ölümü arasında bir nedensellik bağının bulunması gerekir. Conditio sine qua non formülüne göre şayet F, yerde yatan O’nun başına vurmasaydı O ölmezdi. Ancak olayda O zaten yaralı vaziyetteydi ve F’nin vurması ile bu ölümün gerçekleşmesine sebep olabileceği ise net bir şekilde belli değildir. Yaralı olan O’nun kafasına tekrardan vurulmasının ölümüne sebep verebilirliği ise olayda da belirtildiği gibi kesinleştirilmemiştir. In dubio pro reo prensibine göre F’nin lehine karar verilmeli ve onun davranışının bu neticeye sebebiyet vermediğini açıklanmalıdır. Böylece fiil ile netice arasında bir nedensellik bağı yoktur.

2.Ara Sonuç
Maddi unsurun şartları gerçekleşmemiştir.

Sonuç
F, § 212 I StGB çerçevesinde sorumlu değildir.

[showhide type=”post2″ more_text=”Für die deutsche Lösungsskizze klicken Sie bitte hier drauf:” less_text=”Für die deutsche Lösungsskizze klicken Sie bitte hier drauf:”]

1. Teil: Strafbarkeit der F

A. Strafbarkeit wegen Totschlags gem. § 212 I StGB1
F könnte sich eines Totschlags gem. § 212 I StGB schuldig gemacht haben, als sie dem am Boden liegenden O mindestens einmal mit der schweren Pfanne gegen den Kopf schlug.

I. Tatbestand

1. Objektiver Tatbestand

a) Erfolg
Der Erfolg des § 212 ist der Tod eines Menschen. O ist tot, der Erfolg liegt vor.
b) Handlung
F müsste gehandelt haben. F handelte, als sie mit der Bratpfanne zuschlug.
c) Kausalität
Weiterhin müsste die Handlung der F kausal für den Tod des O gewesen sein. Denkt man sich die Handlung der F, das weitere Zuschlagen auf den bereits am Boden liegenden O, weg, so ist nicht sicher, ob der Erfolg in Form des Todes des O nicht in gleicher Weise eingetreten wäre. Denn ob das weitere Zuschlagen seinen Tod beschleunigte, konnte nicht geklärt werden. Daher muss hier muss nach dem Grundsatz in dubio pro reo zugunsten der F angenommen werden, dass ihr Schlag den Todeseintritt bei O gerade nicht beschleunigt hat. Somit ist ihr Schlag für den Tod als nicht ursächlich anzusehen.

2. Zwischenergebnis
Der objektive Tatbestand ist nicht erfüllt.

II. Ergebnis
F hat sich nicht eines Totschlags gem. § 212 I StGB schuldig gemacht, als sie dem am Boden liegenden O mindestens einmal mit der schweren Pfanne gegen den Kopf schlug. 


1.Ebenso könnte an eine Strafbarkeit wegen Mordes gedacht werden. Im Rahmen der dann anzusprechenden Heimtücke besteht jedoch das Problem, dass die Wehrlosigkeit des O nicht auf seiner Arglosigkeit beruht, sondern auf die von T geführten Schläge zurückzuführen ist. 

[/showhide]

***

B.Kasten Öldürmeye Teşebbüs Etmeden Doğan Cezai Gerektirirlik, §§ 212 I, 22, 23 I StGB
F, §§ 212 I, 22, 23 I StGB çerçevesinde kasten öldürmeye teşebbüs etmekten sorumlu olabilir.

I.Suçun Unsurları

1.Eylem Kararı (Tatentschluss)
F, esi O’yu kızartma tavasıyla defalarca vurarak öldürmek istemiştir.
2.Doğrudan Doğruya Eğilim (Unmittelbares Ansetzen)
F, tavayla O’nun kafasına vurarak doğrudan doğruya hareketini gerçekleştirmiştir.

II.Hukuka Aykırılık
Olayda hukuka uygunluk sebepleri bulunmamaktadır.
III. Kusur
Kusuru etkileyen haller bulunmamaktadır.
IV.Sonuç
F, §§ 212 I, 22, 23 I StGB çerçevesinde yaralı olan O’nun kafasına vurarak kasten öldürmeye teşebbüs etmekten sorumlu tutulacaktır.

[showhide type=”post3″ more_text=”Für die deutsche Lösungsskizze klicken Sie bitte hier drauf:” less_text=”Für die deutsche Lösungsskizze klicken Sie bitte hier drauf:”]

B. Strafbarkeit wegen versuchten Totschlags gem. §§ 212 I, 22, 23 I StGB
F könnte sich eines versuchten Totschlags gem. §§ 212 I, 22, 23 I StGB schuldig
gemacht haben, als sie dem am Boden liegenden O mindestens einmal mit der
schweren Pfanne gegen den Kopf schlug.

I. Tatbestand

1. Tatentschluss
F wollte ihren Mann O mit einem bzw. mehreren Schlägen mit der Bratpfanne töten.
2. Unmittelbares Ansetzen
F hat bereits zugeschlagen, mithin unmittelbar angesetzt.

II. Rechtswidrigkeit
Rechtfertigungsgründe sind nicht ersichtlich.
III. Schuld
Schuldausschließungs- bzw. entschuldigende Gründe sind nicht ersichtlich.
IV. Ergebnis
F hat sich eines versuchten Totschlags gem. §§ 212 I, 22, 23 I StGB schuldig gemacht, als sie dem am Boden liegenden O mindestens einmal mit der schweren Pfanne gegen den Kopf schlug.

[/showhide]

Strafrecht Fall: Bratpfannenfall (BGH NJW 1966, S. 1823 ff.)” için 2 yorum

  1. “F’nin davranışı O’nun ölümünü tetiklememiştir.” Cümlesi yanlış çevrilmiş. Nacizane önerim ” F’nin davranışının O’nun ölümünü hızlandırıp hızlandırmadığı bilinmemektedir.” Diğer cümlelere bakmadım.

    1. İlginizden ötürü teşekkür eder, çeviri çalışmalarını hem çeviren arkadaş/larımız hem de okuyucular adına daha verimli kılacak bir yöntem izleyeceğimizi belirtmek isteriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir