HUKUK ve EDEBİYAT: MÜLKSÜZLER

Bu algıyı yaratmak için kitapları, filmleri (Das Leben der Anderen vb.)  kısaca burjuva kültür ögelerini kullanır. Stalin etkisindeki Sovyetler Birliği için kısmen ya da daha üst seviyede Kuzey Kore için tamamen gerçeği yansıtan bu eleştiri, ideolojinin fıtratına tamamen aykırı olduğu için sadece liderlere yani rejime getirilebilecek kadar doğrudur. Kapitalist düzende neden totaliter liderler varsa komünist düzende de bu yüzden vardır. Kaldı ki komünizmin “peak” yaptığı nokta hiyerarşinin, askeriyenin vs. yani toplumun bir kesiminin başka bir kesimini baskılaması amacıyla var olan kurumların gücünü ve geçerliliğini yitirdiği noktadır. Bu bağlamda bu eleştiri olsa olsa devrimin yeni başladığı, ancak halkın büyük bölümünün karşı devrimci olduğu, dolayısıyla iktidarın baskı uygulamak zorunda kaldığı sosyalist devletler (henüz komünizme geçişi tamamlanmamış devletler) için geçerlidir. Ancak bu da zaten halkın çoğunluğu karşı devrimciyse devrimin var olamayacağı çelişkisiyle geçerliliğini yitirir. Bir diğer sosyalist/komünist/anarşist düşünce eleştirisi; bu şekilde yönetilen toplumlarda mutlak eşitlik adına hiyerarşinin önüne geçilebilir mi, yoksa anarşizmde bile hiyerarşi bir şekilde baş gösterir mi? İşte kitap tam da burada önem kazanıyor. Mülksüzler, bu soruyu gün yüzüne çıkaran bir eser olmakla birlikte cevabı da içinde barındırıyor. Herkesin okumasını şiddetle tavsiye ediyoruz.

Milliyetçi görüşün altı boşluğunu, sadece “kimlik siyaseti” oluşturmak için bir araç olduğunu günümüz totaliter devletlerinden örnekler vererek, kapitalist ilerleme saplantısının çarpıcı boyutlarını göstererek anlaşılırlığı kuvvetlendirebilirdik. Ancak yazıyı uzatıp okunurluğunu zedelemek istemedik. Kuzey Kore’nin, Çin’in hatta yer yer Türkiye’nin birtakım politikalarında totaliter rejim örneklerini, Amerikan silah sanayisinin uyuşturucu hammade üretiminin yoğun olduğu ülkelerdeki (Afganistan, Kolombiya) iç karışıklıklarla bağlantısında ise sözü geçen ilerleme saplantısını gözlemlemek mümkün. Bunların yanında Berke Hocanın seminerde sözünü ettiği eserleri de okuyabilirsiniz.


Katılamayanlar için Berke Hocanın konuşmasında bahsettiği eserler:

  • 1984 – George Orwell
  • Biz – Yevgeny Zamyatin
  • Cesur Yeni Dünya – Aldous Huxley
  • No Logo – Naomi Klein
  • Swastika Geceleri – Katharine Burdekin
  • Ütopya – Thomas More
  • Devlet – Platon
  • Handmaid’s Tale – Margaret Atwood
  • Why We Fight – Eugene Jarecki (Belgesel)

Yazar: Barış Muştu

 

HUKUK ve EDEBİYAT: MÜLKSÜZLER” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir