BİR CUMHURİYET AYDINI MAHMUT ESAT BOZKURT ve BOZKURT LOTUS DAVASI

Mahmut Esat Bey’in dayısı İttihat ve Terakki fırkası üyesi Ubeydullah Efendi (solda) ve Mahmut Esat Bey (sağda)

Cumhuriyet tarihimizden ve o tarihte yaşadığımız devrimlerden söz edildiğinde akla her ne kadar ilk olarak o devrin en büyük aktörü olan Mustafa Kemal Atatürk gelse de, ulu önderimizin çevresindeki insanlar yani yakın çalışma arkadaşları da Türk milletine hizmet yolunda çok büyük çaba sarf etmiş ve isimlerini tarihe altın harflerle yazdırmışlardır. Okumaya devam et “BİR CUMHURİYET AYDINI MAHMUT ESAT BOZKURT ve BOZKURT LOTUS DAVASI”

ANADOLU’DA DEMOKRASİNİN TOHUMLARI: CENUB-İ GARB-İ KAFKAS DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ

Resmi tarih yazınımızda her ne kadar Milli Mücadelenin 19 Mayıs 1919 yılında Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkmasıyla başladığı vurgulansa da, Mondros Mütarekesi ve TBMM’nin açılışına değin, Kongreler Dönemi olarak adlandırılan 17 aylık süre zarfında yerel veya bölgesel çapta direniş hareketlerinin varlığından da söz edilebilir.

Okumaya devam et “ANADOLU’DA DEMOKRASİNİN TOHUMLARI: CENUB-İ GARB-İ KAFKAS DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ”