ANADOLU’DA DEMOKRASİNİN TOHUMLARI: CENUB-İ GARB-İ KAFKAS DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ

Resmi tarih yazınımızda her ne kadar Milli Mücadelenin 19 Mayıs 1919 yılında Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkmasıyla başladığı vurgulansa da, Mondros Mütarekesi ve TBMM’nin açılışına değin, Kongreler Dönemi olarak adlandırılan 17 aylık süre zarfında yerel veya bölgesel çapta direniş hareketlerinin varlığından da söz edilebilir.

Okumaya devam et “ANADOLU’DA DEMOKRASİNİN TOHUMLARI: CENUB-İ GARB-İ KAFKAS DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ”